Начало  - За Организацията - Бизнес Инкубатор - За Региона - Услуги
  | Проекти | Партньори | Проект JOBS | Обучение | Занаяти|  

 

Ние ще ви помогнем да осъществите мечтите си                                                                                    
 
Връзки
ФРП
JOBS
БАРДА
ПРООН
ХИРОН МК
 
 
Новини
 
 
Търси/Предлага

В момента страницата с обявите не е активна.

 
 
За контакт

2300 гр. Перник, ул. "Райко Даскалов" No 4

тел:    076 601343
           076 601386
факс:  076 640426

 
 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕГИОНА
История Култура и спорт Транспорт и съобщения
Икономика Туризъм Статистика
ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Перник има добре развита мрежа от първокласни, второкласни и третокласни пътища. Най-голямо значение за транспортните връзки на града има автомагистрала Е-79, която го пресича. С важно стопанско значение са ЖП-линиите София-Перник-Благоевград-Петрич, както и София-Перник-Кюстендил-Гюешево. Перник е със стратегическа позиция за развитието на трансевропейския коридор №4.

Общината отстои на 30 км от летище София и на 450 км от българските речни и морски пристанища.

Телекомуникациите на територията на региона са добре развити. Съществуват една цифрова и няколко аналогови телефонни централи, свързани помежду си. Всички мобилни телефонни оператори имат покритие.

На територията на град Перник действат главно пет фирми, предлагащи Интернет достъп. Това са “Ротоп” , “Димонт”, “Спектър Нет”, “БТК” и “Мобил Тел”. Интернет не се ползва в общините Земен, Трън и Ковачевци, поради неподходящите телефонни връзки.

Първата болница в Перник е построена през 1899 г. В годината на обявяването на Перник за град (1929 г.) край манастира “Свети Пантелеймон” е открита болница с 50 легла – днешната Държавна белодробна болница. През 1951 г. в подножието на Голо бърдо е построена Болницата за долекуване и рехабилитация, известна като Профилакториума. През 1956 г. е изградена Обединената районна болница “Рахила Ангелова”. Стоматологичната поликлиника е в сегашната си сграда от 1988 г. Община Перник днес разполага с 1250 болнични легла, 17 амбулаторно-поликлинични заведения и 5 детски заведения с 224 легла. На територията на Перник действат няколко частни медицински центъра - МЦ “Еврика”, МЦ “Медимекс”, МЦ “Света Магдалена”, МЦ “Света Петка”. Здравната мрежа се състои от пет болнични заведения, в т.ч. 1 многопрофилна болница; 4 специализирани болници; 16 бр. лечебни заведения за извънболнична помощ; други – 4 бр.

В град Перник съществува добре развита банкова система, с клонове на почти всички банки в страната – Обединена Българска Банка; Международна Банка за Търговия и Развитие; Банка ДСК; Банка “Биохим”; Първа Източна Международна Банка; Банка “Хеброс”; Булбанк; Пощенска банка; ПроКредит Банк; Си Банк; Централна Кооперативна Банка, Росексим банк и др.

В Перник има Общинска служба “Социално подпомагане” (ОССП), Служба за съвети в земеделието, РУ “Социално осигуряване”, Търговско промишлена палата, Стопанска камара, Съюз за стопанска инициатива, действат и неправителствени организации за работа с роми, Асоциация на лица с умствена изостаналост – АЛИЗ. Други НПО от местно значение са Фондация “П.У.Л.С.”, Регионален център за лица с увреждания, Фондация “Дом за нашите деца” и др.

 

Copyright 2004 Nikolay Alexandrov