Начало  - За Организацията - Бизнес Инкубатор - За Региона - Услуги
  | Проекти | Партньори | Проект JOBS | Обучение | Занаяти|  

 

Ние ще ви помогнем да осъществите мечтите си                                                                                    
 
Връзки
ФРП
JOBS
БАРДА
ПРООН
ХИРОН МК
 
 
Новини
 
 
Търси/Предлага

В момента страницата с обявите не е активна.

 
 
За контакт

2300 гр. Перник, ул. "Райко Даскалов" No 4

тел:    076 601343
           076 601386
факс:  076 640426

 
 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕГИОНА
История Култура и спорт Транспорт и съобщения
Икономика Туризъм Статистика
ИСТОРИЯ

Най старите исторически сведения за района са писмени известия, които го свързват с траките. През VI – IV в. пр. Хр., когато по долното течение на река Струма обитава тракийското племе агриани, тракийското селище в района на днешен Перник е било защитено от здрави крепостни стени, изградени от големи и добре обработени блокове, обграждащи площ от 35 дка. Намерените при археологическите разкопки антични монети и керамика от същата епоха показват, че селището е поддържало активни връзки с целия античен свят от балканския ареал и извън него. Преките комуникации по течението на Струма осъществявали контактите му с културните центрове на древна Македония и с гръцките градове по Егейското крайбрежие. Тези връзки са дали отражение и върху архитектурата и градоустройствените решения на античното селище – мощни крепостни стени, здрави и просторни жилищни и стопански постройки и култови сгради.

Средновековната крепост Кракра е разположена на неголямо скалисто плато в югозападната част на град Перник. Тя се намирала на съобщителната линия, която идвала от Серес и през Рупел продължавала към Мелник, Велбъжд, Перник, Бояна, Средец и оттам се отправяла към Лом. Едно от предназначенията й било да брани подстъпите към Средец. Мястото на крепостта било със силно стратегическо значение. Тя се свързва най-вече с името на войводата Кракра, който се одързостявал да води самостоятелни военни действия срещу византийската империя. Византийските хроники от това време са запазили сведения за него – виден болярин и владетел на града по времето на българския цар Самуил. В тези писмени извори византийските хронисти описват Кракра като праведен и честен мъж, който не търпял и не понасял подкупи и бил отлично подготвен във военните дела. Войводата Кракра владеел още 35 крепости в района.

Пернишката крепост се прочува най-вече, когато центърът на военните действия между България и Византия в края на X и началото на XI век се премества в западните български земи и Средец става обект на няколко нападения от войските на император Василий II.

Византийският хронист Скилица подробно описва героичната борба на българите срещу нашествениците при двете обсади на крепостта Перник от войските на Василий II – през 1004 и 1016г. И двата опита на византийския император да я превземе остават безуспешни. Известно е също, че средновековната крепост на хълма Кракра оказва най-голяма съпротива на византийската експанзия и е завладяна последна.

 

Copyright 2004 Nikolay Alexandrov