Начало  - За Организацията - Бизнес Инкубатор - За Региона - Услуги
  | Проекти | Партньори | Проект JOBS | Обучение | Занаяти|  

 

Ние ще ви помогнем да осъществите мечтите си                                                                                    
 
Връзки
ФРП
JOBS
БАРДА
ПРООН
ХИРОН МК
 
 
Новини
 
 
Търси/Предлага

В момента страницата с обявите не е активна.

 
 
За контакт

2300 гр. Перник, ул. "Райко Даскалов" No 4

тел:    076 601343
           076 601386
факс:  076 640426

 
 
РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР - ПЕРНИК

Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Перник е сдружение с нестопанска цел и съществува от 22 ноември 2000 г. РБЦ - Перник е регистриран в Министерството на правосъдието като “Юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност”. На 14 януари 2003 г. Бизнес центърът е приет за пълноправен член на БАРДА (Българска асоциация на бизнес центровете и агенциите за регионално развитие).

От 01 юли 2003 г. Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Перник се включи в Проект JOBS.

Учредители на РБЦ – Перник са: Община Перник; Областна администрация Перник; Пернишка търговско-промишлена палата; Стопанска камара – Перник; Съюз за стопанска инициатива – Перник; Кооперация “Борса - КОО”; “Невел – 92”ООД;

Нашата мисия е постигане на устойчив икономически растеж чрез стимулиране на развитието на сектора на малките и средни предприятия (МСП) за решаване на проблемите на заетостта в Пернишки регион.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА РБЦ - ПЕРНИК
  • Насърчаване на инициативите за местно развитие и предприемаческата активност в Пернишки регион в условията на структурни промени;
  • Съдействие за развитие на взаимоотношенията между сектора на МСП и неправителствените организации, органите на местната власт и финансовите институции;
  • Стимулиране на участието на МСП в програми за икономическо възстановяване и интегрирано развитие на пернишки регион;
  • Осигуряване на образователна и консултантска помощ на МСП с цел повишаване на техническите и управленски знания и умения;
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
  • Малки и средни предприятия
  • Малцинства и групи в неравностойно положение
  • Безработни, включително и младежи
  • Жени
  • Занаятчии
  • Земеделски производители
 

Copyright 2004 Nikolay Alexandrov